Wartosci konstytuujace bezpieczenstwo ekonomiczne

Urządzenia dane do ról w przestrzeni zagrożenia wybuchem powinny spełniać najwyższe wartości bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do korzystania w okolicach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm połączonych z obecną dyrektywą, która daje szczegółowe wymagania jeżeli należy o konkretne produkty. Oraz warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią być przedmiotem regulacji wewnętrznych ważnych w konkretnych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą jednak być inne z poradą, także nie mogą zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i przejść procedurę oceny współprac z obowiązkowym udziałem wybranej osoby notyfikowanej. Na startu XX wieku, jak w kopalniach węgla nie przywiązywano wysokiego miejsca do stosowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło czyli do wielu pożarów oraz eksplozji, których uwagą były oleje palne i oddzielający się metan. Jako, że trzeba jest matką wynalazków, więc po wielu wypadkach zastosowano nowe modele olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład historyczny jest pewnym spośród wielu potwierdzeń, że łączenie się do szerokich wartości, powiązanych z wynikami w strefie zagrożenia wybuchem jest podstawowym obowiązkiem każdego właścicielu a człowieka. Brak tego obowiązku powoduje zarówno straty w ludziach, jak i materialne. ATEKS, jak dostarcza jego definicja, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian cierpiącym na punkcie likwidację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Dawanie się do ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest generalną zasadą zachowania bycia. Choć wypadki wydają zdarzać się rzadko, to natomiast głównymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego skończenia pracy, nieużywanie się do zasad etc. Dostosowywanie się do dyrektywy ATEX i części z nią związanych jest pierwszym wymogiem dla sektora produkcyjnego i wydobywczego i usług związanych ze strefą zagrożenia wybuchem ( w współczesnym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie tylko wykorzystuj się do użytkowania artykułów z zdrowymi normami, ale przemyśl następstwa swoich wad!